USG serca

 

Echokardiografia czyli „echo” jest badaniem pozwalającym na ocenę pracy serca i jego budowę. Podczas badania obrazuje się budowę oraz pracę zastawek oraz przedsionki i komory w zakresie pomiaru ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. Echo serca pozwala również stwierdzić obecność krwi w worku osierdziowym. Istnieje wiele metod diagnostycznych pozwalających wykorzystać fale ultradźwiękowe. - USG przezklatkowe jest wykonywane przez klatkę piersiową w pozycji leżącej. Głowicę aparatu przykłada się do klatki piersiowej w okolicy serca pod różnymi kątami, a obrazy pokazywane są na monitorze. Można nagrywać je na nośnik pamięci lub wydrukować fotografie na specjalnym papierze. Istnieją techniki USG jednowymiarowe, dwuwymiarowe, trójwymiarowe /dające obraz przestrzenny/, badanie dopplerowskie umożliwiające pomiar przepływu krwi w tętnicach. - Echokardiografia przezprzełykowa, to odmiana wykonywana przez głowicę umieszczaną w przełyku pacjenta. Badanie to wykonuje się w poszukiwaniu skrzeplin w jamach serca oraz w przypadku gdy obrazy standardowe są słabszej jakości. Badanie trwa około 30-60 min. i jest całkowicie bezbolesne i nieinwazyjne, jednak należy być na czczo. - Echokardiografia obciążeniowa służy do oceny kurczliwości mięśnia serca w chwili zwiększonego zapotrzebowania na energię poprzez obciążenie pacjenta wysiłkiem w trakcie badania. Dodatkowo podaje się leki nasilające zapotrzebowanie mięśnia serca na tlen. - Echokardiografia śródoperacyjna wykonywana jest specjalną sondą bezpośrednio na otwartym sercu podczas zabiegu chirurgicznego. - Echokardiografia kontrastowa wykonywana jest w celu uzyskania dokładniejszego obrazu poprzez dożylnie wstrzyknięcie środka kontrastowego – najczęściej 0,9 % roztworu NaCl. Interpretacja badania polega na ocenie kurczliwości mięśnia, ukrwieniu, prawidłowości ruchów mięśnia serca w przypadku blizn pozawałowych oraz ocenie wymiarów struktur serca i dużych naczyń.

Zobacz też: USG stawów biodrowych | USG